Privātuma politika

Privātuma politika un personas datu apstrāde

Piemērojams no 1.  Februāris 2023

Tīmekļa vietnes www.smartfield.lv privātuma politika un personas datu apstrādes principi.

Tīmekļa vietni www.smartfield.lv pārvalda, un tajā piedāvātos pakalpojumus un produktus nodrošina SMARTFIELD SIA (turpmāk tekstā Smartfield vai mēs).

Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz ikvienu, kurš apmeklē Smartfield vietni, iegādājas pakalpojumus un  produktus vai izmanto citus veidus, kā pārsūtīt un paziņot datus Smartfield.

Privātuma politika ir balstīta uz  Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR – General Data Protection Regulation), un tās mērķis ir aizsargāt klientu privātumu saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Šī konfidencialitātes politika satur noderīgu informāciju par to, kā un kādam nolūkam Smartfield vāc, apstrādā un kopīgo personas datus (datus). Lūdzu, uzmanīgi  izlasiet tālāk sniegto informāciju, lai saprastu mūsu pieeju jūsu personas datiem.

IZMANTOJOT MŪSU VIETNI, IEGĀDĀJOTIES PRODUKTUS UN PAKALPOJUMUS, JŪS PIEKRĪTAT, KA MĒS APKOPOSIM UN IZMANTOSIM JŪSU DATUS SASKAŅĀ AR ŠIEM NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM.

 1. DEFINĪCIJAS

Personas datu apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta ar tīmekļa vietnes lietotāja (turpmāk tekstā – lietotājs vai  Jūs) personas datiem – datu vākšana, apstrāde, glabāšana, labošana vai dzēšana.

Lietotāji ir visas personas, kas apmeklē vietni, patērē pakalpojumus vai pārsūta  informāciju Smartfield. Piemēram, pakalpojumu abonēšana, sazināšanās pa e-pastu, jaunumu abonēšana. 

Pakalpojumi ir visi pakalpojumi, ko nodrošina Smartfield.

Produkti ir visi produkti, ko piedāvā Smartfield.

 • KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM

Mūsu apkopotā informācija ietver informāciju, ko jūs apzināti un aktīvi sniedzat mums, kad izmantojat mūsu pakalpojumus, iegādājaties produktus un apmeklējat tīmekļa vietni,  kā arī jebkādu informāciju, ko jūsu ierīces mums automātiski sniedz.

Jūsu personiskā informācija var nonākt pie mums šādos veidos:

 • Pārlūkojot tīmekļa vietni www.smartfield.lv
 • Ja sazināties ar mums  pa tālruni, e-pastu vai tiešsaistes veidlapu
 • Ja jūs komentējat, atzīmējat ar patīk vai kopīgojat ziņas mūsu sociālo mediju kontos
 • Kad jūs pasūtāt pakalpojumu no mums vai iegādājaties produktus

Mūsu apkopoto datu veidi

Mēs lūgsim jums sniegt personisku informāciju tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai sniegtu jums pakalpojumu vai pārdotu produktus. Sazinoties ar mums vai apmeklējot mūsu vietni, jūs varat kopīgot ar mums šādu informāciju:

 • Vārds un uzvārds
 • E-pasta adrese
 • Pasta adrese
 • Tālruņa numurs
 • Sarunu vēsture starp jums un mums
 • Informācija par jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu un IP adresi

Personas datu izmantošana

Smartfield izmanto personas datus šādiem mērķiem:

 • lai sniegtu pakalpojumu lietotājam vai pārdotu produktu, piemēram, lai noslēgtu un izpildītu līgumu, sazinātos ar lietotāju, nosūtītu rēķinus;
 • sazināties ar Lietotāju un nosūtīt paziņojumus par produktiem un pakalpojumiem uz Lietotāja e-pasta adresi, ja Lietotājs ir izteicis vēlmi to darīt;
 • vietnes datplūsmas statistika, lai uzlabotu lietotāju pieredzi un efektīvāk reklamētu vietni.

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt savu personas datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams, lai izpildītu kādu no līguma izrietošu prasību, tostarp sniegtu pakalpojumu vai pārdotu preci.

 • CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Jūsu kontaktinformācija un ar uzņēmumu saistītā informācija tiks  glabāta un apstrādāta līguma izpildes nolūkos tik ilgi, kamēr Smartfield sniegs jums pakalpojumus vai pārdos produktus, un dati tiks glabāti trīs līdz septiņus gadus pēc līgumattiecību beigām atkarībā no likumā noteiktajiem noteikumiem. Smartfield veiks visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka novecojuši personas dati tiek atjaunināti un ka personas dati, kas vairs nav nepieciešami, tiek dzēsti.

Personas dati, kas tiek izmantoti mārketinga nolūkos, tiks glabāti un apstrādāti šim nolūkam līdz brīdim, kad jūs atsauksiet savu piekrišanu.

Automātiski apkopotie dati tiek glabāti īsu laika periodu.

 • KAD MĒS KOPĪGOJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Trešā puse ir Smartfield līgumpartneris, kurš apstrādā personas datus un kura produktu vai pakalpojumu Smartfield izmanto, lai sniegtu  pakalpojumus lietotājam. Mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar noteiktiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, IT piegādātājiem, loģistikas un grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem vai sadarbības partneriem.

Mēs varam arī kopīgot personisko informāciju ar trešajām pusēm, ja mums tas ir jādara saskaņā ar likumu, piemēram, ja personisko informāciju no mums pieprasa iestāde, kas ir kompetenta pieprasīt šādu informāciju, piemēram, tiesa vai tiesībaizsardzības iestāde, vai kompetentas valsts un uzraudzības iestādes saskaņā ar likumu.

 • SĪKFAILI

Sīkfaili ir mazi teksta faili, ko jūsu apmeklētās tīmekļalapas ievieto jūsu datorā vai citā ierīcē (piemēram, viedtālrunī, planšetdatorā utt.). Tos plaši izmanto, lai tīmekļa lapas darbotos  vai darbotos efektīvāk, kā arī lai nodotu informāciju lapu īpašniekiem.

Smartfield izmanto Google Analytics pakalpojumus kā trešo pusi vietņu analīzes nolūkos. Google Analytics ir Google nodrošināts tīmekļa analīzes pakalpojums, kas izseko un sniedz ieskatu tīmekļa lapu datplūsmā. Google izmanto apkopotos datus, lai izsekotu un uzlabotu mūsu pakalpojuma izmantošanu. Šie dati tiek kopīgoti ar citiem Google pakalpojumiem. Google var izmantot apkopotos datus, lai kontekstualizētu un personalizētu reklāmas savā reklāmu tīklā. Lai uzzinātu vairāk par Google konfidencialitātes praksi, apmeklējiet Google konfidencialitātes un noteikumu lapu, kas pieejama vietnē https://policies.google.com/privacy?hl=et .  

Smartfield savā tīmekļa vietnē izmanto šādas Google Analytics sīkdatnes:

 • Google Analytics sīkfails: _ga: sīkfails tiek izmantots, lai izsekotu apmeklētājus, sesijas un vietnes lietojumu analīzes pārskatam. Sīkfaili glabā informāciju anonīmi un piešķir nejauši ģenerētu numuru, lai identificētu unikālos apmeklētājus.
 • Google Analytics sīkfails: _ga_PZYCV2YXM3: sīkfails ir iestatīts pastāvīgam sesijas stāvoklim.
 •  Kā pārvaldīt sīkdatnes

Jūs varat pārvaldīt un dzēst sīkfailus pēc saviem ieskatiem, notīrot pārlūkprogrammas pārlūkošanas vēsturi. Tādējādi tiks noņemti visi sīkfaili no visām jūsu apmeklētajām vietnēm, taču jūs varat arī zaudēt daļu no saglabātās informācijas (piemēram, saglabāto pieteikšanās informāciju, lapas preferences).

Lai atteiktos no Google Analytics izsekošanas visās vietnēs, apmeklējiet vietni http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Smartfield īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu apstrādātos personas datus. Tikai pilnvarotām personām ir piekļuve, lai modificētu un apstrādātu personas datus, un visu lietotāju personas dati tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju.

 • JŪSU TIESĪBAS

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem:

 • tiesības pieprasīt piekļuvi datiem, kas attiecas uz jums, to labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu;
 • tiesības iebilst pret datu apstrādi;
 • tiesības saņemt savus personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un jums ir tiesības netraucēti pārsūtīt savus personas datus citam pārzinim (datu pārnesamība);
 • tiesības atsaukt savu piekrišanu.

Ja vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām vai jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu martins@smartfield.lv.

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, varat sazināties un iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei jūsu jurisdikcijā (Datu valsts inspekcijai Latvijā, adrese: Elijas iela 17, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050, pasts@dvi.gov.lv vai citai kompetentai iestādei jūsu jurisdikcijā). ES valstu datu aizsardzības iestāžu saraksts ir pieejams vietnē https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

 • IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Smartfield patur tiesības vienpusēji mainīt privātuma politiku. Privātuma politika tās jaunākajā versijā vienmēr ir pieejama tīmekļa vietnē.

 • DATU DARBI UN KONTAKTPERSONAS

Smartfield SIA

Reģ.: 40203432004

Pasta adrese: “Mucenieki”, Jaunsātu pag., Tukuma nov., LV-3128 E-pasts: martins@smartfield.lv